OM OSS

Euro-Gulf Information Centre (EGIC) är ett initiativ som bygger sociala, politiska, strategiska, kulturella och ekonomiska broar mellan befolkningen i Europa och den Arabiska halvön. EGIC grundades som en ideell förening den 1 oktober 2015 i Rom, och använder sig av expertis från en stor mängd forskare, beslutsfattare, ekonomer och medlemmar från Europeiska och Arabiska halvöns civilsamhällen i syfte att stärka de interregionala relationerna. Detta genomförs genom ett flertal åtaganden:


Publikationsnav – För information relaterat till den Arabiska gulfen och relationen till Europa. Våra publikationer inkluderar: informationsblad, bulletiner, kommentarer, strategidokument, specialrapporter, böcker och våran tidning Dynamics som ges ut månadsvis.  


Seminarier – EGIC organiserar seminarier, konferenser, dialoger och rundabordssamtal – för att ge expertinsikter om aktuella frågor som definierar Euro-Gulf relationen och för att bygga nätverk mellan människor. 


Praktiktjänster – För universitetsstuderande och akademiker i syfte att hjälpa studenter att utveckla sina erfarenheter inom organisation, tal och skrift, presentation, analytiskt och innovativt tänkande för att förbereda dem för karriärer inom relaterade områden. EGIC är en stolt medlem av ERASMUS-programmet och arbetar med universitet runt om i Europa och Arabiska gulfen. 


EGIC har sitt huvudkontor i Rom, Italien (via Gregoriana 12, 00187) och ett satellitkontor i Stockholm, Sverige (Kungsgatan 8, 111 43). Förutom våra kontor finns EGIC i Bryssel, London och Prag och är verksam i hela Europa och Arabiska gulfen.


För frågor kontakta oss på: info@egic.info