Search
  • EGIC

En bekräftad allians - En sammanfattning av relationen mellan Bahrain och USA


av Ahmad Sas -

I samband med mötet ”Ministerial to Advance Religious Freedom” (18 juli 2019) tog USA:s statssekreterare, Mike Pompeo, emot Bahrains utrikesminister, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, för att diskutera bilaterala förbindelser och regionala frågor. Bland annat diskuterades olika sätt att utveckla tolerans och respekt samt hur religionsfriheten ska skyddas. Pompeo erkände Bahrains åtaganden för att främja fred och välstånd i Mellanöstern och riktade ett tack till Manama för att ha stått som värdland för workshopen ”Peace to Prosperity”. Denna workshop syftade till att bygga förtroende mellan huvudpersonerna i Palestina-Israel konflikten. Diskussionerna mellan Pompeo och Shaikh Khalid berörde även de ökade spänningarna och säkerhetsrisker som skapats av Islamiska republiken Iran och aktionerna från Islamiska Revolutionsgardet (IRGC), både inom och utanför regionen. Mötet var det första i en lång rad av samarbetsåtgärder mellan Washington och Manama.


Bahrain har historiskt sett spelat en nyckelroll i den regionala säkerheten och USA betraktar landet som en huvudallierad. Denna allians formades oktober 1991 med ett undertecknande av försvarssamarbetsavtalet (Defenece Cooperation Agreement) som gav de amerikanska styrkorna tillgång till Bahrains militära anläggningar och säkerställde rätten att förbereda militärt material för framtida kriser. År 1993 placerades huvudkontoret för USA:s femte flotta i Al Juffair, Bahrain. Bahrain var också den första arabiska staten som ledde en koalitionsgrupp som patrullerade på arabiskt vatten och stöttade stora antipiratoperationer. Bidragen till den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan resulterade i att USA officiellt klassificerade Bahrain som en viktig icke-NATO-allierad år 2002. Bahrain är en aktiv medlem i den organiserade koalitionen för att bekämpa terrorism och deltog i ”Global Coalition against ISIS”, vilket har varit ett instrument för att hjälpa USA och dess NATO-allierade att stoppa finansiering av terrorism.


Med spänningar i Arabiska viken som eskalerar är partnerskapet mellan USA och Bahrain avgörande för att säkra kommunikationslinjerna och den oavbrutna navigationsfriheten. Sekreterare Pompeos möte med Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa visade även på Bahrains avsikter att vara värd för en global sjösäkerhetskonferens, som skulle följa upp den internationella konferensen för stöd till säkerhet och fred i mellanöstern som hölls i Warszawa i februari 2019. Förhållandet mellan Bahrain och USA är ömsesidigt och dynamiskt, eftersom både Washington och Manama delar samma grundläggande värderingar om att bevara stabilitet i Arabiska viken och begränsa entreprenörsmakter, som Iran, från att sätta regionen i evig kaos.

19 July 2019

6 views0 comments

Recent Posts

See All