Search
  • EGIC

EXPO2021-Dubai: en omprövning av Italiens möjligheter

av Piercamillo Falasca

översatt av Cornelia Björkquist


EXPO Dubai var planerat att firas år 2020, vilket Italien (som arrangör av EXPO 2015 i Milano) arbetade flitigt med i flera år. Det skulle vara ett tillfälle för Italien att utöka sin export till Mellanöstern, särskilt länderna i Gulf Cooperation Council (GCC), och för att attrahera investeringar gentemot dess små och medelstora innovativa företag.


Evenemanget har skjutits upp till 2021 och kommer förmodligen att bli den första stora post-pandemiska händelsen med stor symbolisk och strategisk betydelse. 190 länder och cirka 25 miljoner besökare från hela världen förväntas delta. Temat som valts för evenemanget - "Connecting Minds, Creating the Future" - kommer att bli allt mer lämpligt efter pandemin, i en tid då nödsituationen har drivit innovation och digitala processer in i vårt dagliga liv och arbete.


För ett land som Italien, som kämpar väldigt hårt mot viruset och den ekonomiska krisen, kommer EXPO Dubai 2021 att vara en naturlig chans för en nystart. Både i Förenade Arabemiraten (UAE) och i Saudiarabien representerar Italien det åttonde viktigaste importlandet, vilket bidrar till mer än 4% av utländska varor och tjänster, vilket mestadels beror på framgången för de mest emblematiska sektorerna i "Made in Italy" -blandningen av mat, möbler, mode och maskiner.


Det är oundvikligt att inställningen till EXPO 2021 kommer att vara annorlunda efter Covid-19. Gulfstaterna kommer i allt högre grad att engagera sig i strategin för ekonomisk diversifiering för att frigöra en ökande andel av deras BNP från oljeproduktion (och beroendet av oljeproduktionen). Sänkningen av oljepriser som följd av restriktioner och den globala lågkonjunkturen kommer säkert att begränsa investeringskapaciteten, vilket gör investerare från Gulfstaterna mer försiktiga och krävande för de företag och sektorer som de tänker investera i. För de italienska företagen som söker partnerskap kommer utmaningen vara att erbjuda större trovärdighet och mer soliditet än någonsin.


Ur en politisk synvinkel kommer stödet från det så kallade landssystemet att vara avgörande. SACE, ett offentligt försäkringsbolag för export och internationalisering av företag, kan spela en stor roll liksom deras kontor som ska öppnas i Riyadh och Memorandum of Understanding (MOU) undertecknat av SACE och VD:n för Skuldförvaltningskontoret, Fahad A. Alsaif.


Saudiarabien kommer förmodligen att rikta sina investeringar mer mot industriell och produktionsdiversificering än rent finansiella investeringar, eftersom ett mål under de närmaste åren är att öka den interna efterfrågan och arbetskraftsproduktiviteten i icke-oljerelaterade sektorer.


Sakkunskap kommer att bli en "ny olja" - Det täta nätverket av medelstora och små italienska företag (SME) behåller globalt erkännande för sin kompetensnivå. Det är nödvändigt att utnyttja, förbättra och skydda denna specifika italienska nisch.


För Italien, men i allmänhet för Europa, kommer en strategi för att intensifiera handelsförbindelserna med GCC-länderna oundvikligen att påverka regionens känsliga geopolitiska balans som för närvarande – precis som resten av världen - påverkas av effekterna av pandemin. För Italien kommer Expo 2021 också att öppna möjligheter till fördjupad reflektion över vilken roll de vill spela i regionen (både enskilt och som en nyckelmedlem i EU). Det är en komplex fråga med tanke på den mycket känsliga situationen i arabiska gulfen, men det är en fråga som Italien, förr eller senare, kommer behöva ge ett tydligt svar på. 

29 maj 2020

4 views0 comments

Recent Posts

See All