Search
  • EGIC

Framåt mot jämställdhet - En insikt om Bahrains Förenade Familjerätt

Skriven av Cinzia Bianco, översättning Matilda Sandvik
Förutom att erbjuda mera politiska och ekonomiska rättigheter är styrkandet av kvinnliga rättigheter också beroende på kvinnornas status gällande civil och sociala rättigheter. I länder där kvinnorna har en central plats i samhället eller ledarpositioner, finns det oftast också lagar som skyddar och försvarar deras rättigheter socialt och politiskt sätt, samt då det gäller familjeärenden. På grund av denna direkta korrelation anser vi det väldigt viktigt att poängtera de senaste reformerna gällande familjerätt i Kungariket Bahrain som en del av vårt utvecklande “Kvinnorna i Gulfen” undersökningsprojekt. Genom att presentera och analysera händelser såsom denna, kan vi få en djupare insyn till försöken att förbättra kvinnorättigheter i Bahrain.


***

Den 19:e juli 2017 bekräftade Bahrains Kung Hamad bin Isa Al-Khalifa den nya Förenade Familjerätts lagen efter att den blivit enhälligt godkänd av Kungarikets övre hus av deras tvåkammarparlament (Shura rådet) - det sista steget för att godkänna en ny lag i den konstitutionella processen. Kung Hamad beskrev den nya lagen som en “milstolpe i vår omfattande utveckling och ett juridiskt kapitel som skyddar familjeenheten”. Han lovordade också det Högsta Rådet för Kvinnors (SCW) roll för att förespråka och stödja lagens ikraftträdande - ett instrument för att främja kvinnornas roll i samhället. Bahrains Förenade Familjerätt är ett viktigt steg framåt för ett litet land beläget i en komplex region som inte är välkänd för dess modernisation av politik. På grund av detta är det viktigt att noggrant granska det och dess konsekvenser.


Lagen består av 141 artiklar som behandlar föreskrifter gällande förlovning, äktenskap, vårdnad, allmosor, underhållsbidrag och skilsmässa. Den anses vara en milstolpe i lagstiftningen eftersom att den garanterar för första gången att alla dessa frågor ska behandlas enligt civilrätt, och baserar sig på principen om absolut jämställdhet mellan könen. Familjerätten stärker Bahrains domarkår och stärker garantier som skyddar processföraren och bevarar Bahrains familjesammanhållning. Lagens avsikt skall vara att förstärka statens position och konsolidera rättssäkerhet gällande familjeärenden, ett område som traditionellt dominerats av religiösa institutioner.


Lagens huvudsakliga nymodighet är att den fungerar för de båda huvudsakliga religiösa sekterna i Bahrain - Sunni och Shia - efter att i Maj 2009 en kodifierad familjerätts lag antogs endast av Sunni sekten efter långa protester från Shia grupper. Denna fråga har visserligen varit kontroversiell inom landet sedan regeringen anmälde deras avsikt att stifta en liknande lag år 2005. Bahrain bar vittne till protester ledda av Sheikh Isa Qassim, den 10:e November 2005, där tusentals Shiamuslimer deltog i att fördöma regeringens beslut. Därefter vägrade Shia ministrar att stödja eller ens diskutera lagförslaget, vilket ledde regeringen till att dra tillbaka förslaget år 2009. Enligt vissa Shia präster var inte parlamentet kvalificerad för att diskutera eller besluta om saker gällande familjeärenden med rötter i religiös juridik. Det året beslöts det att familjerätten endast gällde Sunni medborgaren eller Shia medborgaren som beslöt sig att gifta sig framför Sunni domstolar.


Sedan dess har Shia aktivister för kvinnliga rättigheter, tillsammans med en rad icke-statliga organisationer såsom Bahrain Women’s Society krävt att det skulle skapas en allmän familjerätt som skulle bekräfta kungarikets civilstatus, oavsett om det skulle finnas opposition från vissa religiösa grupper. Efter flera års debatt för att kunna lagstifta den nya Förenade Familjerätten har regeringen i år antagit en religiös styrelse, ställt upp av Kung Hamad, som består av religiösa forskaren från både Sunni och Shia sekterna. Dessa forskaren hjälpte regeringen försäkra att den nya lagen inte skulle gå emot olika religiösa föreskrifter, och på detta sätt förstärka och försäkra dess hållbarhet.


Efter att denna lag kommit i kraft, har reaktionerna varit väldigt olika utöver spektrumet. Flera kvinnliga aktivister uttryckte deras nöjdhet. En lagstiftare, Jameela Al Sammak MP. noterade att detta är “en ny födelse för Bahrains kvinnor och en stor chans att bevara deras värdighet och fullt skydda deras rättigheter”. En medlem av Shura rådet, Nancy Khedhouri (en av ledarna av Bahrains judiska samhälle) föreslog att lagen kunde hjälpa kvinnor försäkra mera rättigheter: “Det kommer hjälpa med att göra framsteg för kvinnor och samhället i allmänt lag”. Hon föreslog också att “det kommer att lyfta upp alla kvinnor i Bahrain till deras rätta nivå, och ge dem alla deras rättigheter eftersom att lagen kommer ta i hänsyn alla luckor som tidigare funnits”


Ändå har vissa mera renläriga Shia präster, såsom Sayed Abdullah Al-Ghuraifi, Sheikh Abdulhussein Al-Sitri, Sheikh Mohammad Saleh Al-Rabie och Sheikh Mohammad Sanqour skrivit under ett uttalande där de hävdar att prästers och forskares åsikter inte kommer ändra efter att familjelagen kommit i kraft- och att den anses en kränkning mot Shia doktrinära särdrag, och att lagen i sig själv kränker sektens avsikter och bestämmelser gällande familjeärenden.


Vägen mot fullständig jämlikhet för kvinnor i Bahrain har ännu vissa hinder, förknippade med en blandning av traditioner och en ad literam interpretation av religiösa skrifter av vissa religiösa myndigheter. Hursomhelst är det tydligt att i och med att denna lag stiftats har Bahrain tagit ett betydligt steg åt rätt håll.

12 views0 comments

Recent Posts

See All