Search
  • EGIC

Libanon: Från ”Schweiz” till ”Venezuela” av Mellanöstern

Updated: Jun 22, 2020

Skriven av Romy Haber

Översatt av Cornelia BjörkquistNär Libanon kallades 'Mellanösterns Schweiz', var ekonomisk liberalism inte bara ett politiskt alternativ utan snarare grunden för en övergripande ideologi för det libanesiska politiska systemet: liten regering och en laissez-faire-ekonomi i högsta grad. Libanon var en viktig koppling mellan öst och väst; en korsning av kulturer och samhällen. Libanon var en fristad för förföljda minoriteter, förvisade journalister och aktivister från hela regionen och vidare.

Dessa dagar är ett minne blott. Efter ett uttömmande inbördeskrig och utländska ockupationer och inblandning, i kombination med årtionden av kleptokrati, korruption, ett statligt styrt Ponzibedrägeri och missförvaltning, har detta liberala nav i östra Medelhavet förvandlats till en misslyckande stat med en av världens största statsskuld och en befolkning som nu kämpar för att få mat på bordet. Många libaneser kallar denna period "de svåraste dagarna i deras liv" och säger till och med att det var lättare att överleva kriget än att överleva denna kris. Med en arbetslöshet på 40%, den libanesiska liran som dök i värde, hög inflation, inga dollar i bankomaterna och en ihållande sopkris, har vardagen i cederträdets land blivit en akut kamp. Medelklassen blir snabbt de nya fattiga och de fattiga blir allt fattigare. Undernäring hör nu till vanligheten. Libanons väg är den polära motsatsen till det som en gång gjorde det till Mellanösterns Schweiz.


Med frihet i insats

Michel Chiha - en av fäderna till den libanesiska konstitutionen - var angelägen om att bevara landets kallelse att försvara frihet. Han trodde att ”allt i detta land är baserat på frihet och framtiden hänger på det.” Tyvärr eroderas friheten. Libanesiska säkerhetsorgan förstärker censuren av aktivister online och journalister kallas, ifrågasätts och till och med arresteras för sitt sociala medieinnehåll. Sådana åtgärder följs vanligtvis av klagomål från myndigheter, politiska partiledare, bankdirektörer och/eller religiösa institutioner. Det är viktigt att notera tongången i uttalandet från Libanons nya informationsminister, Manal Abdel Samad. Samad konstaterade att: "Vi har förslag i detta avseende, särskilt när det gäller vilken typ av påföljder som påförts en journalist, och vi undersöker fängelsestraff som inte skulle genomföras inom breda begränsningar, men som skulle ta hänsyn till kontrollerna som skyddar staten, dess prestige och dess pelare." Att en tjänstgörande minister diskuterar fängelsestraff för journalister påminner många libaneser om mörkare tider - den syriska ockupationen av Libanon. Och när libanesisk ilska bröt ut på gatorna med människor som endast begär att deras rättigheter respekteras möttes de med våld av säkerhetsstyrkor och betalade gangstrar lojala mot Hizbollah som trakasserade och attackerade unga män och kvinnor. Godtyckliga arresteringar och tortyr från demonstranter bekräftade för många polisstatens återkomst.


Undertryckande åtgärder har också nått ekonomin eftersom säkerhetsstyrkor har drivit en kampanj för att gripa valutahandlare medan telekommyndigheten begränsade åtkomsten till 28 mobilappar som visade den genomsnittliga dollarkursen. Det libanesiska banksystemet, som en gång var känt för att vara bland de mest motståndskraftiga sektorerna i landet, kastar nu ut hinder framför medborgarna - banker införde sina egna kapitalkontroller: förbjöd överföringar utomlands och genomförde gränser för uttag till så lite som 100 dollar per vecka. Det tidigare liberala navet rankas nu lågt på det ekonomiska frihetsindexet: den libanesiska ekonomin är den 157:e friaste i 2020-indexet, som glider tillbaka till den "mest ofria" gruppen enligt Heritage Index.


Gisslan i fel kant

Neutralitet behövs för att Libanon ska överleva. Men Hizbollah har andra planer. Den Iran-finansierade milisen drar Libanon till en kant som är främmande för dess historia: den påverkar Libanons relationer med arabiska gulfen, Europa och USA, den drog libanesiska män mot sin död i Syrien, Jemen och Irak och har nu placerat Libanon mitt i arbetet för att öka spänningarna mellan USA och Iran.


Det finns "ingen plats för neutralitet i något krig mot Iran... Detta är vår position som en del av motståndet: vi är inte neutrala och kommer inte att vara det," förklarade Hassan Nasrallah, Hizbollahs generalsekreterare. Porträtt av den iranska Al Quds-befälhavaren, Qasem Soleimani, pryder huvudvägen till Beiruts internationella flygplats - vilket skapar upprördhet bland libanesiska medborgare.


Nasrallah har också haft diskussioner om att reparera förbindelserna mellan Libanon och Syriens Assad-regim - vilket antyder på att Libanon behöver Syrien för att överleva eller för att undvika kollaps. Detta framkom samtidigt som rapporter om ökad smugglingsaktivitet till Syrien, särskilt gällande två huvudvaror - bensin och mjöl - subventionerade av den libanesiska staten, vilket resulterade i årliga förluster på mer än 600 miljoner dollar (USD). Regeringen slösar bort hård valuta för att importera varor till Libanon, endast för att smugglas vidare till Syrien. Hizbollah utnyttjar denna skandal och använder den för att främja sina intressen, bland annat genom att först skapa förvirring om vem som driver smugglingen för att sedan cyniskt hävda att den bara kan lösas genom att förbättra förbindelserna med Assad-regimen. USA:s Caesar Syria Civilian Protection Act (Caesar Act) från 2019 kan emellertid påverka Hizbollah och Libanon akut eftersom det innebär sanktioner för varje individ som ger ekonomiskt stöd till regimen. Assad kommer att behöva Libanon, men Beirut kan inte längre utnyttjas - det är på gränsen till kollaps.


Vägen till räddning

Samtal mellan Internationella valutafonden (IMF) och libanesiska myndigheter har inletts; de diskuterar en plan för att låsa upp cirka 10 miljarder dollar (USD) i stöd. Korruptionen är dock utbredd, inga stora reformer genomfördes trots de 4 miljarder dollar (USD) som beviljades Libanon under det senaste decenniet just för att mildra effekterna av strukturreformer. Libanesiska demonstranter har synts på gatorna i månader och återspeglar ett växande misstro mot den politiska eliten. Är det internationella samfundet redo att lita på Libanon för att genomföra de radikala reformer som landet behöver? Ett bra alternativ skulle vara att investera i den privata sektorn och det civila samhället för att se till att stödet inte går till spillo och sprids mer rättvist. Men oavsett hur det internationella samfundet bestämmer sig för att hantera Libanon, om Beirut är intresserad av att återta sin tidigare titel som ”Mellanösterns Schweiz”, måste de tillbaka till framtiden och arbeta med det som tidigare framkallade denna slogan. Libanon, som stat och dess många samhällen, måste återigen bränna frihetens fackla - ekonomiskt, socialt och politiskt. Libanon måste också investera i sitt humankapital, rädda sin banksektor, arbeta med en decentraliseringsplan som liknar den schweiziska modellen och anta neutralitet - huvudprincipen i schweizisk utrikespolitik.


Dessa reformer är dock inte förenliga med Hizbollahs mål, intressen och ideologi, vilket tvingar Libanon att fatta några mycket obekväma beslut. Om den libanesiska regeringen väljer en mer förtryckande väg och låter Libanon hållas som gisslan för Iran-Venezuelaaxeln (under Maduro), blir Libanons framtid mycket lik deras: mat- och medicinbrist och extremt våld som internationell pariah. Den libanesiska regeringen måste notera att ju mer den liknar sitt grannskap - Syrien, Irak, Iran - desto mindre hjälp kommer den att få från det internationella samfundet och desto svårare kommer det bli att leva i Libanon. Att styra Libanon ur Irans bana skulle inte bara vara en nationell prioritering, utan är också en nationalistisk prioritering.04 June 2020

17 views0 comments

Recent Posts

See All