Search
  • EGIC

Prinsen av förändring: Omvandlar MbS det saudiarabiska samhället?Saudiarabiens kronprins, Mohammed bin Salman (MbS), har åtagit sig uppgiften att radikalt reformera kungadömets ekonomi och det sociokulturella livet. Hans ambitioner manifesteras i ”Vision 2030” – projektet som inkluderar oöverträffade reformer för ekonomisk diversifiering och massiva initiativ i moderniseringen av det offentliga livet i Saudiarabien. I den här artikeln beskrivs de många reformer som prinsen ligger bakom under sin tid och hur det saudiarabiska samhället snabbt omvandlas.


Fram till nyligen kunde ogifta män och kvinnor inte umgås offentligt i Saudiarabien. Att vägra bära hijab, eller att bara bära nagellack, kunde för kvinnor innebära arrestering och böter av Mutawa, den fruktade moralpolisen som utövar nästan obegränsad makt i den offentliga etikens namn. (Omran, 2017). Mutawa var kända för att patrullera på offentliga platser för att försäkra att idén om deras strikta könssegregering verkställdes och skapade ofta rubriker om olydnad mot den extrema moralkoden Wahhabi. MbS såg till att den ”religiösa polisstyrkans” makt dämpades avsevärt genom att avskaffa deras rätt att agera mot eller arrestera misstänkta, de blev endast tillåtna att hänvisa den anklagade till den vanliga sekulära polisen. Förändringen innebar en stor frigörelse för den unga befolkningen i Saudiarabien. Medelåldern i kungadömet är strax under 30 år, vilket har inneburit att många har motsatt sig Mutawas hårda regler på gatorna.


Den 32-årige kronprinsen har också strategiskt inkluderat ekonomiska och sociala reformer i Vision 2030. Till följd av en konstant förändring av oljepriset och att världen alltmer rör sig mot hållbara energikällor, har den ekonomiska diversifieringen blivit en nödvändighet för Saudiarabien. I sin plan föreslår MsB sociala reformer för att öka utgifter inom landet och utveckling av potentiellt lönsamma industrier som hittills begränsats av den extremt konservativa religiösa eliten. MsB har bidragit till att offentliga konserter och icke-könssegregerade event har introducerats i landet, vilket resulterade i att landets första uppträdande av en kvinnlig artist ägde rum under 2017. I april 2018 öppnades landets första biograf i Riyadh, efter ett 35-årigt religiöst förbud, som började med att visa den amerikanska filmen ”Black Panther” (Kalin, 2018). Samma månad hölls landets första Fashion Week med internationella designers och uppvisningar av lokala talanger (Dadouch, 2018). I januari 2018 deltog kvinnor i publiken på en fotbollsmatch för första gången, vilket fick som följd att samtliga arenor började tillåta kvinnlig publik (Shaheen, 2018).


Dessa historiska utvecklingar återspeglar de senare ”top down” reformerna av Saudiarabiens konservativa samhälle, som länge dominerats av Wahhabis stränga religiösa eliter influerade av Al Saud. (TIME, 2018) (McDowall, 2014). De framtida vinster som reformerna kommer att generera slår ut riskerna med att främmandegöra religiösa ledare; bara den saudiska biografsektorn uppskattas uppnå ett värde om en miljard dollar i framtiden (Lang, 2018). Tidigare reste tusentals saudier till ställen som Bahrain, Dubai eller Libanon för att för att spendera miljarder på underhållning och nöje i de mer liberala länderna (Agence France-Presse, 2018). Utvecklingen av en inhemsk underhållningssektor möjliggör för Saudiarabien att behålla ekonomin inom landet och öka befolkningens utgifter för inhemsk kultur- och nöjesverksamhet från 2,9% till 6% (Kingdom of Saudi Arabia, 2016). De stora investeringarna inom fältet syftar också till att locka människor från andra länder med extravaganta projekt. Ett exempel på sådana projekt är multimiljard-projektet Entertainment City - en 334 kvm stor nöjespark Qiddiya som beräknas ha 17 miljoner besökare fram till 2030 (Agence France-Presse, 2018).


I slutet av april 2018 stod Saudiarabien som värd till ”the Greatest Royal Rumble”, ett WWE wrestling-event som drog runt 60 000 åskådare och genererade 14,1 miljoner dollar i intäkter till WrestleMania (Konuwa, 2018). Evenemanget inkluderade några av världens största globala wrestling-stjärnor, som Undertaker, Roman Reigns och Chris Jericho. I publiken fanns både kvinnor och män, dock var endast manliga tävlande var tillåtna (Konuwa, 2018).

Förutom utvecklingen av allmänhetens uppfattning och de ekonomiska vinster som underhållningsbranschen medför, kommer industrin till stor del att välkomnas av miljoner unga saudier som för närvarande saknar fritidsaktiviteter och möjligheter att ge uttryck för kreativitet. Avsaknaden av fritidsaktiviteter har kopplats till ohälsosamma beteenden hos ungdomar (Al-Anazi & Al-Shamli, 2011).


Ett av de angivna målen med Vision 2030 är att öka kvinnornas deltagande i arbetslivet från 22% till 30% (Kingdom of Saudi Arabia, 2016). Diversifieringen av ekonomin skapar arbetstillfällen inom den privata sektorn och främjar en miljö för innovation och entreprenörskap, samtidigt som man siktar på att öka små och medelstora företags bidrag från 35% till 20% av landets BNP till år 2030. Om dessa mål uppnås kommer de speciellt att gynna kvinnor, som utgör mer än 50% av Saudiarabiens befolkning med universitetsexamen utan att få tillgång till motsvarande del av arbetsmarknaden.


De reformer som berör kvinnor har generellt varit de mest efterlängtade och omskrivna; först och främst avskaffandet av förbudet mot kvinnliga förare, som trädde i kraft juni 2018. MbS upprörde många präster när han förklarade att Koranen inte kräver att kvinnor skulle bära Abaya (den svarta klänningen) eller huvudduk, vilket för närvarande föreskrivs som krav enligt strikta sociala koder, utan endast att kvinnor ska klä sig anständigt (Spencer, 2018). MsB har även sagt att kvinnor ”absolut” är likvärdiga männen; ett banbrytande uttalande från en saudisk kronprins (Hubbard, 2018). Genom att mildra diskursen i dessa frågor, banar MsB väg för framtida förändringar i sitt försök att återskapa kungadömet mot ”moderat islam som är öppen för alla religioner, traditioner och människor runt om i världen”. (BBC, 2017)

Politik och uttalanden som dessa syftar inte bara till att förstärka generella uppfattningar och begränsa extremister i höga positioner, de ingår även i en pågående saudisk kampanj för att förändra den allmänna uppfattningen om kungadömet globalt. Under 2018 reste MsB runt i USA under tre veckor och träffade Donald Trump och ett flertal investerare och strategiska partners, bland andra FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, Michael Bloomberg, Bill Gates, Tim Cook, Elon Musk, Jeff Bezos och Oprah Winfrey (Brimelow, 2018). Som en del av denna diplomatiska offensiv började Saudiarabien utfärda sina första turistvisum år 2018, även för kvinnor (Townsend, 2018).


Trots den positiva utvecklingen skedde arresteringar av tio framstående aktivister för kvinnors rättigheter i maj 2018, vilket kastade en skugga över de nya reformerna och kritiserades av FN:s kontor för mänskliga rättigheter. (Reuters Staff, 2018) Det är ännu inte klart om MsB är direkt ansvarig för arresteringarna, eller om agerandet var för att stilla den konservativa Wahhabi-rörelsen. Det går dock inte att förneka att MsB har initierat en era med omfattande reformer i ett land som är känt för att motstå förändringar. Framtiden kommer att visa hur dessa reformer kommer att hålla i sig. Fram till dess får de pågående omfattande reformerna och alla redan märkbara förändringar i det saudiska samhället tala för sig själva.


*****

Vi på Euro- Gulf Information Centre stödjer de förändringar som pågår i Saudiarabien under Vision 2030 och följer noggrant utvecklingen i landet.


30 May 2018


Bibliografi

Al-Anazi, H. M., & Al-Shamli, A. K. (2011). Sensation Seeking and Delinquency among Saudi Adolescents. European Journal of Social Sciences– Volume 21, Number 2, 265-286.

Arabian Business. (2016, November 26). Saudi youth unemployment forecast to exceed 42% by 2030. Retrieved from Arabian Business: 

BBC. (2017, October 25). Crown Prince says Saudis want to return to moderate Islam. Retrieved from BBC News: 

Brimelow, B. (2018, April 5). Saudi Arabia's powerful crown prince is meeting everyone from Trump and Mattis to The Rock and Oprah on a crazy US tour. Retrieved from Business Insider: 

Dadouch, S. (2018, April 11). Fashionably late: Saudi Arabia hosts its first-ever fashion show. Retrieved from Reuters: 

France-Presse, A. (2018, April 29). King Salman launches Saudi Arabia's 'answer to Disneyland'. Retrieved from The Guardian: 

France-Presse, A. (2018, February 23). Saudi Arabia to spend billions on expanding entertainment sector. Retrieved from The Guardian: 

Hubbard, B. (2018, March 19). Saudi Crown Prince, in his own words: Women are 'absolutelyy' equal. Retrieved from Times of India: 

Kalin, S. (2018, April 18). Saudi cinema launch ends decades-old ban, public screenings start Friday. Retrieved from Reuters: 

Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Vision2030. Riyadh.

Konuwa, A. (2018, April 27). WWE Greatest Royal Rumble 2018 Results: News, Notes After Brock Lesnar Retains, Braun Strowman Wins. Retrieved from Forbes: 

Lang, B. (2018, April 4). AMC to Open Saudi Arabia's First Movie Theater. Retrieved from Variety: 

McDowall, A. (2014, December 17). Saudi rulers reconsider ties to Wahhabi clergy. Retrieved from Reuters: 

Omran, A. A. (2017, October 14). Young Saudis celebrate as reach of religious police is reigned in. Retrieved from Financial Times: 

Reuters Staff. (2018, May 29). U.N. voices concern over Saudi arrests of women's rights activists. Retrieved from Reuters: 

Shaheen, K. (2018, January 12). Saudi football stadium welcomes women for the first time. Retrieved from The Guardian: 

Spencer, R. (2018, March 19). Crown Prince Mohammed bin Salman hints at relaxed rules on Saudi women's dress code. Retrieved from The Times: 

TIME. (2018, April 5). Crown Prince Mohammed bin Salman Talks to TIME About the Middle East, Saudi Arabia's Plans and President Trump. Retrieved from TIME: 

Townsend, S. (2018, April 1). Saudi Arabia says tourist visa rules 'complete'. Retrieved from The National

28 views0 comments

Recent Posts

See All