Search
  • EGIC

Riyadh-överenskommelsen

Updated: Dec 18, 2019


Skriven av Antonino Occhiuto

Översatt av Cornelia Björkquist


Den 5:e november 2019 ingicks ett maktdelningsavtal mellan Jemens internationellt erkända regering under ledning av president Abdu Rabu Mansur Hadi och separatisterna från STC (Southern Transitional Council) för att stoppa striderna i Jemen. Överenskommelsen undertecknades i Riyadh, Saudiarabiens huvudstad, och var ett gemensamt initiativ från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, där både Saudiarabiens kronprins, Mohammed bin Salman (MBS) Al-Saud och hans motsvarighet i Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-nahyan (MBZ) deltog i ceremonin för överenskommelsens undertecknande. Överenskommelsen mellan Jems regering och STC kan vara en vändpunkt i Jemens inbördeskrig – konflikten som nu går in i sitt femte år – och har en positiv påverkan relationen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.


Slutet för problemen i söder

Relationen mellan Jemens regering och STC har varit besvärlig, trots det gemensamma intresset i att stoppa framstegen för Iran-stödda Houthi-rebellerna i söder. Hadis fokus på att upprätthålla ett enat Jemen krockar med STC:s långsiktiga strävan mot att uppnå självständighet för södra Jemen, som var en separat stat fram till 1990. Houthierna tog över kontrollen i nord-västra Jemen och försökte expandera sitt territorium, samtidigt som STC:s ledare Aydaroos al-Zubaydi försökte pressa för en svagare centralregering. Detta resulterade i att STC inledde en militäroffensiv i augusti 2019 för att ta kontroll över staden Aden – Jemens näst största stad – dit regeringen hade flyttat sedan Houthiernas övertagande av landets huvudstad Sana'a. Striderna mellan miliserna anslutna till Jemens regering och STC-krigare kastade nästan in södra Jemen i en separat intern konflikt. Detta undveks på grund av de ständiga interventionerna och ett eldupphör förmedlat av Saudiarabien – Hadis främsta stöd – och Förenade Arabemiraten, som har den närmaste politiska och militära relationen med STC. Trots eldupphör på marken förblev de förhållanden som ledde till den militära konflikten olösta. Medan president Hadi och hans lojalister behåller representationen och den internationella legitimiteten inom regeringen, tippar den militära balansen mot de bättre utrustade och utbildade STC-anslutna miliserna. Därför är det av avgörande betydelse att överenskommelsen innebär en regeringsomvandling, för att inkludera separatisterna med likställd representation, där STC-anslutna miliser skulle införlivas i försvars- och inrikesministerierna och placerad under kontrollen av regeringen.


Förnyat fokus på houthierna

Nyligen har fientlighet och skilda målsättningar mellan de allierade på marken försvårat Riyadh/Abu Dhabi-samarbetet i Jemen. Dessutom hindrade detta att gemensamma ansträngningar kunde versktällas för att förhindra houthierna och Iran från att förankra sig i Jemen och hota navigeringen i Bab el-Mandeb-sundet. Vissa kommentatorer spekulerade även om att friktioner på marken i Jemen kan orsaka ytterligare oenigheter mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten på regional nivå. Föreningen av politiska och säkerhetsmilitära led mellan Hadi-administrationen och STC bereder väg för anti-houthilägret – som leds militärt av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten – för att fokusera på kampen mot den Iran-stödda milisen. MBS beskrev själv överenskommelsen som ”ett avgörande steg mot en politisk lösning för att avsluta Jemens inbördeskrig”. Detta har ett samband med faktumet att den politiska och militära alliansen i Jemen kan stärka den arabiska koalitionens ställning i kampen mot houthierna och på sikt även tvinga rebellerna till en gemensam lösning. Det nyligen undertecknade överenskommelsen underlättar redan för synergi och samordning mellan de allierade på marken, där Saudiarabiens militära enheter ersätter styrkor från Förenade Arabemiraten i Aden och andra strategiska platser i södra Jemen för att övervaka och säkerställa genomförandet av Riyadh-överenskommelsen.


***


Om överenskommelsen hålls kommer det att ge utdelning till alla bidragande parter. Jemens regeringsstyrkor och den saudi- och emiratledda arabiska koalitionen skulle snart kunna öka den militära pressen mot houthierna på både Ta'izz- och Hodeidah-fronten, samt att Hadi-administrationen skulle kunna upprätthålla ett enat Jemen och STC skulle vara i stånd att leverera ett gott styre till Jemens folk i söder.


06 november 2019

63 views0 comments

Recent Posts

See All
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Designed by Euro Gulf Information Centre ©2019