Search
  • EGIC

Första steget i förbindelsen mellan Saudiarabien och den nya EU-kommissionen (2019-2024)

Updated: Dec 20, 2019

Skriven av Antonino Occhiuto

Översatt av Cornelia Björkquist

Den 18 december 2019 hade Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz Al-Saud ett telefonsamtal med ordförande för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Detta muntliga utbyte är särskilt viktigt av två skäl: dels eftersom att det är den första kontakten som Von der Leyen haft med en ledare på högsta nivå i Gulfen sedan hon antog kommissionens ordförandeskap i december 2019, och dels då det inträffade strax efter att Saudiarabien tog över det roterande ordförandeskapet för G20. G20 skapades från G7 och G8 efter den globala finanskrisen och höll sitt första toppmöte år 2008 i Washington DC.


Saudiarabien och andra Gulfstater är alltmer angelägna om att fördjupa sitt partnerskap med EU, vilket blir möjligt med en mer engagerande EU- kommission. Kung Salman påpekade att Saudiarabien ser fram emot att stärka partnerskapet med Bryssel för att “stödja internationella ansträngningar för att uppnå säkerhet och stabilitet i världen". I samma samtal uttryckte Von der Leyen att EU är öppen för att spela en konstruktiv roll under det kommande G20-toppmötet i Riyadh. På toppmötet samlas finansministrar, centralbankschefer och andra beslutsfattare för att diskutera globala och ekonomiska frågor som social utveckling, teknisk utveckling och miljöfrågor. Klimatförändringar förväntas vara en viktig faktor i diskussionen. De ekonomiska programmen Vision 2030, som pågår i hela Arabiska viken, syftar till att minska beroendet av oljesektorn och kan erbjuda potentiella punkter för konvergens med Green New Deal-strategin, som främjas av den nya EU-kommissionen.


Samarbete mellan EU och Saudiarabien utvecklas också när det gäller mänskliga rättigheter. Mötet i Bryssel mellan ordförande för Saudiarabiens kommission för mänskliga rättigheter, Awwad Al-Awwad, och vice ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Arabiska halvön (DARP), Mark Tarabella, lyfte fram kungarikets ansträngningar för att stödja mänskliga rättigheter genom de nya reformerna och 60 nya direktiv som rör frågor relaterade till mänskliga rättigheter - inklusive kvinnors rättigheter.


***


Euro-Gulf Information Centre (EGIC) fortsätter att övervaka framstegen i förhållandet mellan den nya EU-kommissionen och Gulfstaterna. Detta för att fortsätta arbetet med att underlätta för ytterligare kontakter, brobyggande och främja ytterligare engagemang inom områden av ömsesidigt intresse eller oro för befolkningen i Europa och Arabiska viken.


19 December 2019

7 views0 comments

Recent Posts

See All