Search
  • EGIC

Spänningar i Medelhavsområdet

Updated: Jul 13, 2020Spänningar i Medelhavsområdet:

Frankrikes tillfälliga tillbakadragning från NATOs operation Sea Guardian efter incident med Turkiet


av Melissa Rossi

översatt av Cornelia Björkquist


Den 1 juli 2020 tillkännagav Frankrike att de tillfälligt lämnar Operation Sea Guardian - ett marinuppdrag av NATO i centrala Medelhavsområdet som syftar till att avlyssna olaglig handel med vapen som används i konflikten i Libyen. Frankrikes oväntade agerande beror på en situation med Turkiet under förra månaden, som enligt Frankrike inte behandlades riktigt av NATO. Under incidenten förhindrades den franska fregatten Courbet under NATO-kommando att närma sig ett misstänkt fartyg som eskorterades av turkiska krigsfartyg.


Spänningarna i regionen ökar snabbt när Turkiet - en NATO-medlem som kandiderar för anslutning till Europeiska unionen (EU) - insisterar på att visa upp sina geopolitiska muskler i östra Medelhavet och i Libyen. Ankara har militärt stöttat den FN-erkända (men icke-valda) regeringen (GNA) i Tripoli under ledning av premiärminister Fayez al-Sarraj, genom att leverera vapen och stötta GNAs krigsinsatser för att dra tillbaka den östledda libyska nationella armen (LNA), ledd av general Khalifa Haftar, från utkanten av huvudstaden. Haftars LNA inledde en militäroffensiv som syftade till att dämpa Tripolis insatser sedan april 2019, men som nyligen har stoppats av GNA-trupper med hjälp av turkiska drönare, miliser och pansarfordon. Ankaras stöd för GNA har ett strategiskt syfte och inleddes efter ett kontroversiellt maritimt memorandum som undertecknades i november förra året mellan Turkiet och Libyen (al-Sarraj), där den sammanhängande havsgränsen i sydvästra Turkiet och nordöstra Libyen har avgränsats på grund av borrningsverksamhet efter kolväte i östra Medelhavet. Memorandumet erkänns inte av EU och andra Medelhavsstater som Grekland, Cypern, Egypten och Israel, eftersom det inte respekterar Greklands exklusiva ekonomiska zon (EEZ) och bidrar till ökad oro i området.


Olika marinoperationer verkar i det centrala och östra Medelhavet för att hantera den olagliga vapenhandeln in i Libyen. FNs säkerhetsråd har redan utfärdat flera resolutioner - den senaste är resolution2526 (2020) – som efterlyser vapenembargon mot den nordafrikanska staten som har lidit av instabilitet och konflikt sedan diktatorn Muammar Qaddafis fall under 2011. Förutom NATOs Sea Guardian, har EU nyligen godkänt EUNAVFORMED IRINI som en del av sin gemensamma strategi inom säkerhets- och försvarspolitik (CSDP) för att säkerställa stabilitet inom sitt strategiska område. Operation IRINIs primära mål är också att hantera olaglig vapenhandel i Libyen, medan dess sekundära mål inkluderar bekämpning av människohandel och avlyssning kring olaglig oljeexport från Libyen.


IRINI har under förra månaden också haft ett nära möte med ett fartyg från Tanzania eskorterat av turkiska krigsfartyg. Den grekiska fregatten Spetsai, under kommando av Operation IRINI, försökte stoppa fartyget, medan de turkiska krigsfartygen meddelade att det inte kunde samarbeta.


Insatserna är verkligen höga i den libyska konflikten, vars resultat också är viktiga bidragande faktorer till spänningarna i Medelhavet. Varken Turkiet eller GNA vill erkänna IRINIs handlingar, de anser att marinuppdraget är partiskt till förmån för LNA eftersom det endast verkar på en vapenhandelsväg som främst används av Turkiet för att leverera till GNA, medan Libyens östra landgränser till Egypten förblir okontrollerad av europeiska militära styrkor. Egypten, Ryssland, Frankrike och Förenade Arabemiraten stöder det östra libyska parlamentet i Tobruk, känt som House of Representatives (HoR) under ledning av representanten Aguila Saleh. General Khalifa Haftars LNA, som stöder Tobruk, har som grundsyfte att kontrollera Tripoli och störta GNA med stöd av Turkiet, Italien och Qatar. Turkiets stöd till det oljerika Libyen säkrar maritima samarbeten och framtida investeringar mellan länderna.


Frankrike fortsätter att stödja EUs marinoperation IRINI, men dess tillfälliga tillbakadragande från NATOs operation Sea Guardian bör uppfattas som en varning för eventuella sprickor i det kalla krigets ömsesidiga försvarsorganisation och som ett tydligt tecken på de geopolitiska förändringarna i regionen, med Turkiet som en källa till instabilitet gentemot sina grannländer i Medelhavsområdet.

02 juli 2020

9 views0 comments

Recent Posts

See All
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Designed by Euro Gulf Information Centre ©2019